Zakaj naši prevodi niso najcenejši?

Delite:

Transparentno poslovanje je eno od glavnih načel, po katerih se v Jezikovni zadrugi Soglasnik trudimo delovati in poslovati. Zdi se nam pomembno, da naši naročniki razumejo, kaj plačajo in kaj dobijo, ko pri nas naročijo prevod, lekturo ali konferenčno tolmačenje. Koliko torej pri nas zaslužijo prevajalci, koliko lektorji? Koliko od tega ostane zadrugi? Iz česa je sestavljena cena? Kaj Soglasnik ponuja in zagotavlja?

Pri oblikovanju cenika naših storitev se poskušamo držati načela pošteno plačilo za pošteno delo. To v praksi pomeni, da gre največji delež prihodka prevajalki ali prevajalcu, ki prevod opravi. Ko prevod naročite pri nas, to v praksi v povprečju pomeni:

  • 70 % prihodka gre za prevajalko in/ali lektorja,
  • 25 % prihodka predstavlja naša marža* in je namenjenih delovanju zadruge (plače za vodenje projektov in zadruge, najem poslovnih prostorov, oglaševanje ipd.),
  • 2 % prihodka gresta v sklad za izobraževanje članov (financiranje delavnic, usposabljanj in izobraževanj za člane in zaposlene),
  • 3 % prihodka gredo v sklad za lokalno okolje (s tem financiramo različne projekte, s katerimi želimo prispevati lokalnemu okolju, na primer brezplačno poučevanje slovenščine za družbeno ranljive skupine ali poučevanje španskega jezika za starejše občane).

* 25- oz. 30-odstotna marža predstavlja letno povprečje pri vseh jezikovnih storitvah, ki jih ponujamo.

Za vsakim prevodom stoji konkretna oseba. Prevajalka ali prevajalec in navadno še lektorica ali lektor (pri nas za zdaj še ne ponujamo storitve strojnega prevajanja). In ta oseba si zasluži plačilo in delovne razmere, ki ji bodo omogočili dostojno življenje. Zato smo se že na začetku delovanja odločili, da mora biti v prvi vrsti plačan tisti ali tista, ki delo opravi. Zadruga pa zase zadrži del, ki je potreben za osnovno delovanje zadruge.

Ideja o nastanku Jezikovne zadruge Soglasnik je namreč nastala iz izkušenj, ki smo si jih kot študentke in študenti jezikoslovja pridobili še med študijem in tudi pozneje, ko smo vstopali na trg dela. Takrat smo večinoma prevajali za prevajalske agencije, ki so plačevale nizke postavke, dajale mnogokrat zelo kratke roke za izvedbo zelo dolgih besedil in pričakovale, da bomo za delo dosegljivi tudi med vikendi in prazniki. Razumljivo tudi cene, ki so jih končni naročniki plačali za tovrstne prevode, niso bile dostojne in primerne. Kar (je) posledično prispeva(lo) k dampingu na prevajalskem trgu in ustvarja(lo) prekarne delovne razmere za prevajalke in prevajalce.

Sami smo želeli delati in poslovati drugače. Bolj pravično in delavcem bolj prijazno. Nekaj smo želeli spremeniti in jezikoslovnim poklicem vrniti ugled, ki si ga kot vsak poklic zaslužijo.

Zato smo se že od začetka želeli organizirati na način, ki bo za nas boljši, bolj pravičen in bolj prijazen. Predvsem nam je bilo pomembno:

  • da smo za svoje delo pošteno plačani,
  • da dostavimo naročnikom kakovostne prevode, na katere smo tudi sami ponosni,
  • da vplivamo na proces dela in
  • da sooblikujemo delovno okolje, ki bo človeku prijazno.

In zadruga kot oblika poslovne organizacije se je zdela kot nalašč za to. Z naročilom prevoda pri nas tako podprete pravično in transparentno poslovanje, obenem pa posredno prispevate k projektom za povrnitev v lokalno okolje.

Osnova pri določitvi cene je torej dostojno plačilo za naše sodelavke in sodelavce, ki opravijo našo osnovno dejavnost, torej prevode, lekture in tolmačenja. Pri oblikovanju plačne postavke za naše sodelavce se posvetujemo s člani in tudi z zunanjimi sodelavkami in sodelavci. Glavno vprašanje pa je, kakšna postavka jim omogoča dostojno plačilo glede na njihove izkušnje in izobrazbo. Pomagamo si tudi s primerjalnimi analizami plačil pri podobnih poklicih in panogah.

K strošku dela oziroma deležu, ki gre neposredno prevajalki in/ali lektorici, pa dodamo še maržo, s katero pokrivamo stroške obdelave naročil, ki pridejo zraven. Torej plače za naše vodje projektov, vodje pisarne, poslovodjo, najem poslovnih prostorov in oglaševanje.

Na trgu lahko dobite prevode, ki so opravljeni zelo hitro in po zelo nizkih cenah. Vendar to ni naša konkurenca. Prevaja namreč lahko načeloma vsak. Sami pa menimo, da je za dober prevod potrebna izobražena in izkušena prevajalka ali prevajalec. Tako kot avtomobila ne bi dali popraviti komu, ki ni avtomehanik, ne pozna ustroja avtomobila in nima izkušenj, tako tudi ni dobro, da prevod prepustite komu, ki ni usposobljen in izkušen prevajalec ter ne pozna zares ustroja jezika. Tako na naše cene vpliva tudi to, da so naše sodelavke in sodelavci vsi izobraženi jezikoslovci z najmanj 10–15-letnimi izkušnjami v prevajanju in lektoriranju.

Poleg tega si za vse prevode vzamemo čas, saj si vsako besedilo tovrstno pozornost tudi zasluži. Namreč, besedila pri nas najprej podrobno pregledajo vodje projektov. Nato jih glede na to, za kakšno besedilo gre, posredujejo v delo prevajalki ali prevajalcu z največ izkušnjami v prevajanju podobnih besedil. Po opravljenem prevodu gre besedilo vedno še v pregled k lektorju, ki je materni govorec jezika, v katerega se je besedilo prevedlo. Prevajalka in lektor uskladita zadnje podrobnosti, nato pa besedilo posredujemo naročnikom. Po opravljenem prevodu pa smo vedno z veseljem na voljo našim naročnikom za morebitna dodatna pojasnila in vprašanja.

V Soglasniku smo v letu 2022 pridobili tudi status socialnega podjetja. S tem smo zakonsko zavezani načelu nepridobitnosti, torej da naš namen poslovanja ni izključno pridobivanje dobička. Prav tako si ne delimo presežka prihodkov nad odhodki. Naš glavni namen ob ustanovitvi je bil med drugim namreč povezovanje z namenom boja proti prekarnosti na področju jezikovnih poklicev ter zavzemanje za pravičnejše razmere dela na trgu jezikovnih poklicev in njihovo udejanjanje.

Po 10 letih uspešnega poslovanja smo ugotovili, da se. Zaradi načina, kako smo organizirani in kako poslujemo, si najverjetneje ne bomo nikoli mogli privoščiti luksuznih vil in dragih avtomobilov. Ampak, to niti ni bil naš namen. Naš namen od začetka je bil, da so naše sodelavke in sodelavci pošteno plačani za svoje delo in da skupaj (z)gradimo prijazne in razumevajoče odnose ter skupnost, ki se bo zavzemala za boljše razmere dela v jezikovnih poklicih. In danes lahko rečemo, da smo v veliki meri to tudi dosegli.

Novičarski oddelek Jezikovne zadruge Soglasnik

Delite:

Več prispevkov

Tu pa tam želim prejeti super zanimive novičke iz sveta jezikov.

Tu pa tam želim prejeti super zanimive novičke iz sveta jezikov.