V čem smo drugačni?

···

Če bi radi šli hitro, pojdite sami. Če bi radi šli daleč, pojdimo skupaj.

Jezikovna zadruga Soglasnik ni samo še eno prevajalsko podjetje. Ustanovili smo jo mladi in zagnani jezikoslovci ter prevajalci z namenom, da bi si zagotovili boljše in pravičnejše delovne pogoje ter prijazno delovno okolje. Poleg strokovnosti in predanosti, s katerima prevajamo, lektoriramo, tolmačimo in poučujemo, v zadrugi tudi udejanjamo in zastopamo svoje vrednote:

SOLASTNIŠTVO IN
SOUPRAVLJANJE

Vsi zadružniki in zadružnice smo tudi solastniki zadruge ter soodločamo o vseh poslovnih odločitvah in zadrugo tudi soupravljamo.

POŠTENO PLAČILO
ZA POŠTENO DELO

Večino zaslužka dobi tisti, ki delo opravi, kar v praksi pomeni, da zadruga za svoje delovanje zadrži okoli 20 % vrednosti celotnega naročila, preostali prihodek pa se izplača sodelavkam in sodelavcem.

TRANSPARENTNO
POSLOVANJE

Porazdelitev prihodkov je razvidna tako našim naročnicam in naročnikom kot tudi vsem članicam in članom zadruge.

POVRNITEV V
LOKALNO OKOLJE

Del svojih prihodkov (1,2 %) od vsakega naročila prispevamo v sklad za lokalno okolje, s katerim financiramo različne projekte, na primer brezplačno učno pomoč pri učenju tujega jezika na eni od ljubljanskih osnovnih šol.

Dosedanje izkušnje kažejo, da smo na pravi poti. Zadovoljstvo sodelavk in sodelavcev z načinom delovanja nam omogoča predano in kakovostno izvajanje storitev ter posledično tudi zadovoljstvo naših vse številčnejših naročnic in naročnikov.

Zadružnice in zadružniki smo: Anja Cirnski, Alenka Dovč, Maša Dolanc, Petra Flerin, Marko Funkl, Boštjan Jurič, Gregor Koler, Petra Krapež, Daša Ložar, Tina Perić, Ana Petrovčič, Andreja Pobega Bizjak, Vesna Puh Kranjc, Tjaša Runjak, Ava Zupančič, Marko Janša in Tadej Rosa.