How to prepare for a speaking engagement at an interpreted event…

… or how interpreting really takes place at our end of the universe

Share:
V tej kratki prigodi je skritih cel kup napačnih predstav o simultanem tolmačenju.

Pred kratkim je na zelo zahtevnem dogodku, na katerem sem simultano tolmačila, k meni pristopil eden od govornikov: »Ker imam na voljo malo časa, bom moral svojo predstavitev hitro prebrati, ker imam precej povedati. Pa sem natisnil en izvod tudi za vas, da jo boste tudi vi lahko kar prebrali.«

Malo sem se začudila: »Torej imate predstavitev tudi že prevedeno?«

Govornik, še bolj začudeno: »Neee …«

V tej kratki prigodi je skritih cel kup napačnih predstav o simultanem tolmačenju. Če ste govornica ali govornik na mednarodnem dogodku, seveda želite, da vaše sporočilo doseže udeležence ne glede na to, kateri jezik poslušajo, zato je dobro poznati nekaj načel, s katerimi boste sami pripomogli k temu, da bo tolmačenje vašega govora potekalo brezhibno. Pa si jih poglejmo skupaj, a še prej nekaj besed o tem, kako simultano tolmačenje sploh poteka.

Zakaj je pomembno, da pri pripravi na govorni nastop pomislite tudi na simultano tolmačenje?

Tolmač pri simultanem tolmačenju posluša vaš govor in ga sočasno prevaja v drug jezik. To je zelo težka naloga, vendar pa je tolmač zanjo izurjen in mu zato ne predstavlja večjih težav. A tolmač kljub temu ni ribica Babilonka, da bi vam kot nekakšen majhen stroj drdral prevod v uho. Tolmač mora sočasno:

  • dobro slišati izvirnik,
  • razvozlati njegov smisel (kar je lahko pri nekaterih govornikih izziv),
  • slišano prevesti v ciljni jezik,
  • besedilo v ciljnem jeziku lepo oblikovati,
  • z enim ušesom nadzorovati, ali je to, kar tolmač sam govori, pravilno in lepo povedano.

Vse to terja nekaj časa, predvsem pa veliko miselnega napora. Pri tem nam hitro branje napisanega besedila ni veliko v pomoč. Pri pisanju namreč praviloma uporabljamo bolj kompleksno zgradbo kot pri prostem govoru, kar tolmaču otežuje analizo in razumevanje vašega besedila. Če je branje poleg tega še hitro, pa bo moral tolmač zaradi časovne stiske bolj povzemati, pri čemer se lahko zgodi, da se bodo izgubile informacije, za katere vsekakor želite, da dosežejo poslušalce.

Kako lahko torej sami pripomorete k boljšemu tolmačenju?

Govorite prosto

Če je le mogoče, se na svoj nastop pripravite tako, da poskušate vsebino svojega govora povedati čim bolj prosto, kar pomeni, da se izogibajte branju napisanega govora. Če uporabljate prosojnice, naj ne bodo kot »trotlboben«, s katerega televizijski voditelji berejo svoje besedilo, temveč naj služijo le kot opora vašemu spominu. Tako boste samodejno uporabljali krajše povedi ter naravnejše poudarke in intonacijo. Vaš govor bo zato prijetneje poslušati in tudi lažje razumeti. Tako vam bomo lažje sledili tolmači, pa tudi vsi poslušalci, ki vas bodo poslušali neposredno, v izvirniku.

Če berete, poskušajte besedilo oblikovati tako, kot bi bilo prosto govorjeno

Govorjeno besedilo ima drugačno zgradbo kot napisano, zato mu je pri poslušanju lažje slediti. Pri pripravi vam je lahko v pomoč, če se vprašate, kako bi to povedali svojemu prijatelju ob kavi, in potem to zapišete. Če boste namreč besedilo napisali, tako kot običajno pišete, bodo vaše povedi zelo verjetno daljše in bolj kompleksno sestavljene. Če jih boste potem za nameček še prebrali dokaj monotono, s tem ne boste otežili razumevanja le tolmačem, ampak tudi vsem ostalim poslušalcem.

Manj je več

Ne hitite. Če ste časovno zelo omejeni, raje premislite, kako bi želeno povedali čim bolj strnjeno in jasno. Tako bo vaša predstavitev zanimivejša, kot če bi jo drdraje prebrali. Tolmači vas bomo veliko učinkoviteje tolmačili, poslušalci pa vam bodo z večjim zanimanjem prisluhnili in si vsebino tudi bolje zapomnili.

Tolmačem posredujte gradivo vnaprej

Težko je opisati, kako zelo pomembna je ta točka. Članek, PPT-predstavitev, oporne točke, preglednice, grafi – vse to je tolmaču v veliko pomoč pri pripravi na tolmačenje. Pri tem sploh ni pomembno, ali pošljete natančno tisto besedilo, ki ga boste nato govorili, saj tolmači vedno sledimo govorjeni besedi. V skladu z našim kodeksom dela tolmači vsako gradivo obravnavamo kot zaupno, zato naj vas nikar ne skrbi, da bi zašlo v napačne roke. Da bi imel tolmač za pripravo dovolj časa, je seveda zaželeno, da mu gradivo pošljete dovolj zgodaj. Za pripravo bo dovolj tudi osnutek. A če morda spadate med tiste, ki svoj govor ali PPT-predstavitev sestavljajo v zadnjem trenutku, vseeno imejte v mislih, da je lahko tudi gradivo, ki ga tolmač prejme na predvečer dogodka ali celo zjutraj pred njegovim začetkom, zelo dragoceno. Nikar torej ne oklevajte in posredujte tolmaču gradivo, ki ga imate na voljo. Dobro pripravljen tolmač bo lahko veliko bolje prenesel vaše sporočilo poslušalcem.

Ne pozabite

Ko nastopate na tolmačenem mednarodnem dogodku, je dobro upoštevati posebnosti, ki jih prinaša tolmačenje. Pri pripravi na nastop zato razmislite o tem, da bi govorili prosto, ali si besedilo napišite tako, da posnema prosti govor, med nastopom pa bodite jasni, jedrnati in ne prehitri. Če boste poleg tega še poslali gradivo vnaprej, vam bomo ribice Babilonke v tesnih akvarijih v zadnjem delu dvorane zelo hvaležne. Navdušeni pa bodo tudi poslušalci, ki vas bodo poslušali v izvirniku. Našteta načela se namreč v veliki meri skladajo tudi z načeli dobrega govorništva:

  • govorite prosto,
  • če že berete, poskušajte oblikovati besedilo tako, kot bi bilo prosto govorjeno,
  • ne hitite,
  • manj je več,
  • gradivo za predstavitev pripravite vnaprej (in ga ne pozabite posredovati tolmačem).

Novičarski oddelek Jezikovne zadruge Soglasnik

Share:

More posts

Occasionaly I would like to recieve some interesting news from Soglasnik.

Occasionaly I would like to recieve some interesting news from Soglasnik.