Čas je za slovenščino!

···

Group courses

Our Slovene group courses run from September until June in Ljubljana. Sign up for our new courses by 30 December 2019!

The distinguishing features of Soglasnik language courses are

- small groups (4–6 participants)

- rapid progress

- experienced teachers

- a relaxed atmosphere

- a free placement test.

With a Slovene language course at Soglasnik, you will soon improve your knowledge of the language. Our teachers can easily devote their attention to individual students thanks to small groups, allowing you to learn faster and more efficiently. The courses focus particularly on speaking and conversation skills. You can choose from general, intensive and travellers’ courses as well as preparation courses for international exams.


30-hour courses for just €249

The price includes the organisation and execution of the course, a placement test, an exam at the end of the course, additional learning material, and a course certificate. The price does not include any textbooks.


Current courses:

Contact us for more information.

Skupinski tečaji

Skupinski tečaji slovenščine potekajo od septembra do junija v Ljubljani. Prijavite se na naše nove tečaje slovenščine do 30. decembra 2019!

Jezikovne tečaje v Soglasniku odlikujejo

- majhne skupine (4 do 6 udeležencev)

- hitro napredovanje

- izkušeni učitelji

- sproščeno vzdušje

- brezplačen uvrstitveni test

Z jezikovnim tečajem slovenščine pri Soglasniku boste hitro izboljšali svoje znanje jezika. Zaradi majhnih skupin se učitelji zlahka posvetijo vsakemu tečajniku posebej, vi pa se učite hitreje in učinkoviteje. Na tečajih dajemo velik poudarek govoru oziroma konverzaciji. Izbirate lahko med splošnimi, intenzivnimi, popotniškimi tečaji ter pripravami na mednarodne izpite.


30-urni tečaj za samo 249 €

Cena tečaja slovenščine vključuje organizacijo in izvedbo tečaja, uvrstitveni test, preizkus znanja ob koncu tečaja, dodatno učno gradivo in potrdilo o udeležbi. Učbeniki v ceno tečaja niso vključeni.


Aktualni tečaji:

Za informacije o prihodnjih tečajih nas kontaktirajte!