Preview unavailable

JEZIKOVNA ČAJANKA

···

Na dan očeta slovenskega knjižnega jezika Primoža Trubarja, 8. junija 2021, smo prek spleta izvedli zaključno delavnico Jezikovne čajanke, kjer smo predstavili vse glavne poudarke in zanimivosti, ki smo jih spoznali na delavnicah.
Brezplačne jezikovne delavnice za odrasle – Jezikovne čajanke, katerih namen je bil dvig ravni bralne pismenosti med odraslimi, smo v Soglasniku v sodelovanju z devetimi slovenskimi javnimi knjižnicami organizirali lani jeseni do pomladi letos. Vodil jih je naš izkušeni lektor in slovenist Marko Janša.

Skupaj smo uspešno odgnali strah pred nerazumevanjem besedil in pridobili samozavest pri samostojnem spopadanju z besedili, ki so pogosto lahko trd oreh.
Veselimo se priložnosti za izvedbo podobnega projekta tudi v prihodnje!

Več o Jezikovnih čajankah

Na brezplačnih jezikovnih delavnicah so odrasli slušatelji razvijali bralno pismenost in besedilne spretnosti prek spoznavanja raznolikih besedilnih vrst, pri katerih pogosto potrebujejo pomoč pri razumevanju. S spoznavanjem bralnih strategij in strategij razumevanja so prek dela na besedilih, kot so novinarski članki, odločbe, obrazci ter težja besedila, izgubili strah in pridobili samozavest pri samostojnem spopadanju z njimi in tako razvijali svojo jezikovno zmožnost. Ob poglabljanju v besedila prek skupinskega in sodelovalnega učenja so se slušatelji naučili pripraviti kakovostne zapiske ter ob tem bogatili lastno besedišče, pri tem pa uporabljali elektronske slovarje in korpuse, ki so na voljo širši javnosti. Tako pridobljene besedilne in bralne spretnosti so jim omogočile uspešno uporabo informacije iz besedil bodisi na njihovem kariernem področju bodisi pri nadaljnjem samostojnem raziskovanju področja. Dodatno so spoznali tudi pravila argumentiranja in logične napake ter pridobili orodja kritičnega mišljenja, ki jih bodo lahko brez težav uporabili tako pri razumevanju naprednih in težjih besedil kot pri samozavestnem sporočanju lastnih stališč ob hkratnem spoštovanju različnosti.

Za izvedbo tovrstnega projekta smo se v Jezikovni zadrugi Soglasnik odločili na podlagi rezultatov zadnjih raziskav PIAAC in PISA ter na podlagi lastnega dela. Pri prejemu pisnih izdelkov v prevod ali lekturo namreč zaznavamo, da je pisno izražanje in razumevanje napisanega pri naših naročnikih pogosto pomanjkljivo, zato tudi informacije niso jasno in učinkovito izražene. Do podobnih sklepov smo prišli tudi na osnovi naših jezikovnih delavnic in tečajev slovenščine.

Tako smo še posebej veseli in ponosni, da smo v projekt vključili vse slovenske regije in z njim uspeli doseči več kot 50 odraslih uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika.
Projekt Jezikovna čajanka je izvajala Jezikovna zadruga Soglasnik v sodelovanju s slovenskimi javnimi knjižnicami s finančno podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Tu pa tam želim prejeti super zanimive novičke iz sveta jezikov.