JEZIKOVNA ČAJANKA

···
V sodelovanju z devetimi slovenskimi javnimi knjižnicami bomo v letošnjem in prihodnjem letu organizirali brezplačne jezikovne delavnice za odrasle – Jezikovne čajanke. Namen jezikovnih delavnic je dvig ravni bralne pismenosti med odraslimi.
Vsem nam se včasih zgodi, da kaj preberemo, pa ne razumemo čisto dobro, kaj smo pravzaprav prebrali in kako prebrane informacije naprej uporabiti. Na Jezikovni čajanki bomo v sproščenem pogovornem vzdušju spoznavali načine, ki vam bodo olajšali razumevanje besedil. Pa tudi strategije, s katerimi si boste prebrano bolj zapomnili.

Skupaj bomo tako uspešno odgnali strah pred nerazumevanjem besedil in pridobili samozavest pri samostojnem spopadanju z besedili, ki so pogosto lahko trd oreh.

Jezikovne delavnice bodo v letošnjem letu potekale prek spleta (prek aplikacije Zoom). Namenjene pa so prav vsem, ki bi želeli izboljšati svoje jezikovno znanje. Vodil jih bo izkušeni lektor in slovenist Marko Janša.
>> Prijave zbiramo na info@soglasnik.si, podrobne informacije o poteku in načinu izvedbe pa vam bomo posredovali po prijavi.

>>> Število mest je omejeno. Prednost pri prijavi imajo člani posameznih knjižnic. Prijavite se lahko na eno delavnico, ki traja uro in pol.

Jezikovne čajanke bomo izvedli v sodelovanju z naslednjimi knjižnicami:

Knjižnica Dravograd, 4. marec ob 17. uri

Knjižnica Metlika, 10. marec ob 17. uri

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 11. marec ob 17. uri

Goriška knjižnica Franceta Bevka, 25. marec ob 17. uri

Knjižnica Šiška, 1. april ob 17. uri


Delavnice izvedene v letu 2020:


Knjižnica Domžale, 2. december ob 17. uri

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 3. december ob 17. uri

Knjižnica Gornja Radgona, 9. december ob 17. uri

Knjižnica Kočevje, 10. december ob 17. uri.

Več o Jezikovnih čajankah

Na brezplačnih jezikovnih delavnicah bodo odrasli slušatelji razvijali bralno pismenost in besedilne spretnosti prek spoznavanja raznolikih besedilnih vrst, pri katerih pogosto potrebujejo pomoč pri razumevanju. S spoznavanjem bralnih strategij in strategij razumevanja bodo prek dela na besedilih, kot so novinarski članki, odločbe, obrazci ter težja besedila, izgubili strah in pridobili samozavest pri samostojnem spopadanju z njimi in tako razvijali svojo jezikovno zmožnost. Ob poglabljanju v besedila prek skupinskega in sodelovalnega učenja se bodo slušatelji naučili pripraviti kakovostne zapiske ter ob tem bogatili lastno besedišče, pri tem pa uporabljali elektronske slovarje in korpuse, ki so na voljo širši javnosti. Tako pridobljene besedilne in bralne spretnosti jim bodo omogočile uspešno uporabo informacije iz besedil bodisi na svojem kariernem področju bodisi pri nadaljnjem samostojnem raziskovanju področja. Dodatno bodo spoznali tudi pravila argumentiranja in logične napake ter pridobili orodja kritičnega mišljenja, ki jih bodo lahko brez težav uporabili tako pri razumevanju naprednih in težjih besedil kot pri samozavestnem sporočanju lastnih stališč ob hkratnem spoštovanju različnosti. Za tovrsten projekt smo se odločili na podlagi rezultatov zadnjih raziskav PIAAC in PISA ter na podlagi lastnega dela. Pri prejemu pisnih izdelkov v prevod ali lekturo namreč zaznavamo, da je pisno izražanje in razumevanje napisanega pri naših naročnikov pogosto pomanjkljivo, zato tudi informacije niso jasno in učinkovito izražene. Do podobnih sklepov smo prišli tudi na osnovi naših jezikovnih delavnic in tečajev slovenščine.

Projekt Jezikovna čajanka izvaja Jezikovna zadruga Soglasnik s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.