14 novembra, 2018

Lutkovno gledališče Ljubljana

Naše sodelovanje z Jezikovno zadrugo Soglasnik je že od samega začetka nad vsemi pričakovanji. Prevode vselej dobimo v dogovorjenem roku (ali še celo prej!), prevodi so kvalitetni in profesionalni. Prevajalci