Čas je za slovenščino!

···

GROUP COURSES

Our Slovene group courses run from October until June in Ljubljana, Celje and Velenje. Sign up for our spring courses by 18 February!

The distinguishing features of Soglasnik language courses are:

-        small groups (4–6 participants)

-        rapid progress

-        experienced teachers

-        a relaxed atmosphere

-        a free placement test.

 

With a Slovene language course at Soglasnik, you will soon improve your knowledge of the language. Our teachers can easily devote their attention to individual students thanks to small groups, allowing you to learn faster and more efficiently. The courses focus particularly on speaking and conversation skills. You can choose from general, intensive and travellers’ courses as well as preparation courses for international exams.


30-hour courses for just €229

The price includes the organisation and execution of the course, a placement test, an exam at the end of the course, additional learning material, and a course certificate. The price does not include any textbooks.


Current courses:

LJUBLJANA

Slovene course for beginners for Bosnian, Croatian and Serbian speakers (SLO A1–A2)

Timetable: Thursdays, 4.45–7 p.m., starts on 7 March 2019


Slovene course for beginners (SLO A1)

Timetable: Wednesdays, 9.30–11.45 a.m., starts on 6 March 2019

 

Intermediate Slovene course (SLO A2–B1)

Timetable: Thursdays, 7–9.30 p.m., starts on 7 March 2019

SKUPINSKI TEČAJI

Skupinski tečaji slovenščine potekajo od oktobra do junija v Ljubljani, Celju in Velenju. Prijavite se na naše spomladanske tečaje do 18. februarja.

Jezikovne tečaje v Soglasniku odlikujejo

-        majhne skupine (4 do 6 udeležencev)

-        hitro napredovanje

-        izkušeni predavatelji

-        sproščeno vzdušje

-        brezplačen uvrstitveni test

 

Z jezikovnim tečajem slovenščine pri Jezikovni zadrugi Soglasnik boste hitro izboljšali svoje znanje jezika. Zaradi majhnih skupin se učitelji zlahka posvetijo vsakemu tečajniku posebej, vi pa se učite hitreje in učinkoviteje. Na tečaju dajemo velik poudarek govoru oziroma konverzaciji. Izbirate lahko med splošnimi, intenzivnimi, popotniškimi tečaji ter pripravami na mednarodne izpite.


30-urni tečaj za samo 229 €

Cena vključuje organizacijo in izvedbo tečaja, uvrstitveni test, preizkus znanja ob koncu tečaja, dodatno učno gradivo in potrdilo o udeležbi. Učbeniki v ceno tečaja niso vključeni.


Aktualni tečaji::

LJUBLJANA

Začetni tečaj slovenščine za govorce bosanskega, hrvaškega in srbskega jezika  (SLO A1–A2)

Termin: četrtek, 16.4519.00, začetek 7. marca 2019


 Začetni tečaj slovenščine (SLO A1)

Termin: sreda,  9.30–11.45 , začetek 6. marca 2019


Nadaljevalni tečaj slovenščine (SLO A2–B1)

Termin: četrtek, 19.00–21.30, začetek 7. marca 2019