Lektoriranje

···

Brezhibna besedila sporočajo, da vam ljudje lahko zaupajo

Lektoriranje je veliko več kot zgolj odpravljanje tipkarskih napak in postavljanje vejic, saj lektor poleg pravopisne in slovnične pravilnosti zagotovi tudi slogovno ustreznost besedila. V Jezikovni zadrugi Soglasnik izkušeni in natančni lektorji poskrbijo za razumljivo in jezikovno brezhibno besedilo, ki učinkovito doseže svoj namen.

Naj vašo verodostojnost prepoznajo tudi partnerji in naročniki iz tujine

Za lektoriranje slovenskih besedil so zadolženi naši slovenisti, lekture besedil v tujih jezikih pa opravljajo materni govorci posameznega jezika, ki so po izobrazbi jezikoslovci. Tako vam lahko lekturo v tujem jeziku zagotovimo za skoraj vse svetovne jezike.

Vsi naši prevodi vključujejo lekturo

Ker je za nas kakovost na prvem mestu, je lektura besedila že vključena v storitev prevajanja.

Nudimo lektoriranje različnih vrst besedil:

promocijska in predstavitvena besedila,
strokovna besedila z različnih področij (pravo, medicina, ekonomija …),
besedila s področja kulture in umetnosti,
tehnična besedila,
poljudnoznanstvena besedila,
leposlovje in esejistika,
diplomska in magistrska dela,
doktorske disertacije ter
spletne strani.